Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. Mgr. Ján Mačutek PhD.

Medzinárodné projekty

FDMSL - Frekvencia a skloňovanie v slovanských jazykoch (ruština, slovenčina, slovinčina)

Frequency and declensional morphology in Slavic languages (Russian, Slovak and Slovene)

Doba trvania: 1.4.2021 - 31.12.2022
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Mačutek Ján PhD.


Národné projekty

* MATHMER - Pokročilé matematické a štatistické metódy pre meranie a metrológiu

Advanced mathematical and statistical methods for measurement and metrology

Doba trvania: 1.7.2022 - 31.12.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Witkovský Viktor CSc.

* Rozdelenia pravdepodobnosti a ich aplikácie v modelovaní a testovaní

Probability distributions and their applications in modelling and testing

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Witkovský Viktor CSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ