Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD.

vedecký pracovník
Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5751 0503
Výskumné zameranie:
pravdepodobnosť, matematická štatistika