Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Kamil Charvát

Národné projekty

* Konflikty o tom, čo je pravda na Slovensku a v Poľsku

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Drążkiewicz Elżbieta PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ