Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Peter Nádaždy, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ŤAPAJNA, Milan - EGYENES, Fridrich - HRUBIŠÁK, Fedor - HUŠEKOVÁ, Kristína - DOBROČKA, Edmund - NÁDAŽDY, Peter - ROSOVÁ, Alica - CHOUHAN, Hemendra - KESHTKAR, Javad - GUCMANN, Filip. Liquid-injection MOCVD-grown Ga2O3 on sapphire and 4H-SiC substrates: Material, transport, and MOSFET properties. In IMFEDK 2023 : International Meeting for Future of Electron Devices, Kansai. - IEEE, 2023, p. IN10. ISBN 979-8-3503-9378-1. Dostupné na: https://doi.org/10.1109/IMFEDK60983.2023.10366336 (APVV 20-0220. APVV 21-0231. VEGA 2/0100/21) Typ: AFA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus