Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Michal Slaný, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KUZIELOVÁ, Eva** - TATARKO, Miroslav - SLANÝ, Michal - ŽEMLIČKA, Matúš - MÁSILKO, Jiři - NOVOTNÝ, Radoslav - PALOU, Martin T. Early and middle stages of multicomponent cement hydration under the effect of geothermal water and increased temperatures. In Geothermics, 2023, vol. 108, art. no. 102632, p. 1-13. ISSN 0375-6505. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2022.102632 (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov) Typ: ADCA
  • MA, Liwa* - SLANÝ, Michal* - GUO, Rui - DU, Weichao - LI, Yongfei - CHEN, Gang**. Study on synergistic catalysis of ex-situ catalyst and in-situ clay in aquathermolysis of water-heavy oil-ethanol at low temperature. In Chemical Engineering Journal, 2023, vol. 453, p. 139872-1-139872-11. ISSN 1385-8947. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.139872 Typ: ADCA
  • MADEJOVÁ, Jana** - BARLOG, Martin - SLANÝ, Michal - BASHIR, Sanam - SCHOLTZOVÁ, Eva - TUNEGA, Daniel - JANKOVIČ, Ľuboš. Advanced materials based on montmorillonite modified with poly(ethylenimine) and poly(2-methyl-2-oxazoline): Experimental and DFT study. In Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2023, vol. 659, art. no. 130784. ISSN 0927-7757. Typ:
  • YAN, Jiao - LI, Yongfei - XIE, Xuan - SLANÝ, Michal - DONG, Sanbao - WU, Yuanpeng** - CHEN, Gang**. Research of a novel fracturing-production integral fluid based on cationic surfactant. In Journal of Molecular Liquids, 2023, vol. 369, p. 120858-1-120858-9. ISSN 0167-7322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.120858 Typ: ADCA
  • ZHOU, Zhichao - ZHANG, Wangyuan - YU, Tao - LI, Yongfei - STRUHÁROVÁ, Alena - MATEJDES, Marián - SLANÝ, Michal** - CHEN, Gang**. The Effect of Sodium Bentonite in the Thermo-Catalytic Reduction of Viscosity of Heavy Oils. In Molecules, 2023, vol. 28, no.6, art. no. 2651, 21 p. (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules28062651 (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus