Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Viktória Čabanová PhD.

Národné projekty

Ekológia West Nile vírusu v prostredí ovplyvnenom globálnou zmenou

Ecology of West Nile virus in globally changing environment

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čabanová Viktória PhD.

WAMPIRE - Záruka bezpečnosti krvi a krvných derivátov vo vzťahu k ochoreniam prenášaných komármi v ére glabálnej zmeny

Warranty of blood safety towards mosquito-borne viruses infections in the era of global change

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čabanová Viktória PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ