Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

PhDr. Milan Harvalík Ph.D.

Národné projekty

* Lexika slovenských terénnych názvov – 2. časť

Lexis of the Slovak Minor Place Names (Anoikonyms) – 2nd part

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valentová Iveta PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ