Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Dominik Želinský PhD.

Národné projekty

* Medzinárodná mobilita študentov, kultúrny kapitál a medzigeneračná sociálna mobilita: Vedomé stratégie a nezamýšľané dôsledky

International student mobility, cultural capital and inter-generational social mobility: Strategies and unintended consequences

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ