Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Dominik Želinský PhD.

Národné projekty

Inovácia, disrupcia, proroctvo: Charizmatická autorita v súčasnom kapitalizme

Innovation, disruption, prophecy: Charismatic authority in contemporary capitalism

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Želinský Dominik PhD.

Pandemické pravdy: Porovnávacia štúdia konfliktov o konšpiračných teóriách v krajinách Vyšehradskej štvorky

-

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Želinský Dominik PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ