Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr., MA Lucia Mýtna Kureková, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ASTARITA, Caterina - BOYADJIEVA, Pepca - COLOMBO, Matteo - ENGDAL VORTING, Katrine - HABRAKEN, Milou - KIROV, Vassil - KOVÁČOVÁ, Lucia - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia - LENAERTS, Karolien - STEPMAN, Mattias - STUDENÁ, Ivana - TIRABOSCHI, Tomaso - TOFTILD, Lone Fajstrup - YORDANOVA, Gabriela. Comparative Report, I SKILL Project - Industrial Relations and Social Dialogue to Kick-in Inclusive Adult Learning - Deliverable 4.1. Brussels : Centre for European Policy Studies, 2024. 38 p. Dostupné na internete: https://cdn.ceps.eu/wp-content/uploads/2024/01/D4.1-I-SKILL-_-Comparative-Report.pdf (VS/2021/0208 : I SKILL: Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg s cieľom naštartovať inkluzívne vzdelávanie dospelých) Typ: GAI
  • MORAN, Alexandra - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia. Access to Information on the Posting of Workers: Company Practices and Challenges in the Case of Slovakia. In Access to Information on the Posting of Workers : Construction Companies´Practices and Challenges. 1. vyd. - Ljubljana : Založba ZRC, 2024, p. 87-103. ISBN 978-961-05-0836-6. Dostupné na: https://doi.org/10.3986/9789610508366_06 (101059290 : INFO-POW: Hodnotenie informačných kanálov a ich využitia pri vysielaní pracovníkov. VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Typ: ABC
  • MORAN, Alexandra - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia. Fragmentation of information on the posting of workers in Slovakia. Policy Brief 2024/1. Vienna : European Centre, 2024. 9 p. Dostupné na internete: https://www.euro.centre.org/publications/detail/4852 (101059290 : INFO-POW: Hodnotenie informačných kanálov a ich využitia pri vysielaní pracovníkov) Typ: GAI
    Citácie:
    [3.1] DANAJ, Sonila. Conclusions and Recommendations. In Access to Information on the Posting of Workers. Construction Companies' Practices and Challenges. Edited by: Danaj, S., Toplak, K. & Vah Jevšnik, M. Ljubljana: Založba ZRC. 2024, pp. 120-128. ISBN 978-961-05-0836-6 (PDF). Dostupné na: https://doi.org/10.3986/9789610508366
  • VEZZOLI, Simona - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia - SCHEWEL, Kerilyn. Researching decisions to stay and migrate: A Temporal Multilevel Analysis framework. IMI Working Paper No. 178/PACES Project Working Paper No. 1. Haag : International Institute of Social Studies, 2024. 40 p. Dostupné na internete: https://www.iss.nl/en/media/2024-04-pacesd21working-paper1finalw-cover020424 (101094279 : PACES - Tvorba migračných rozhodnutí a migračných politík v čase transformačných spoločenských zmien) Typ: GAI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus