Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr., MA Lucia Mýtna Kureková PhD.

Medzinárodné projekty

* I SKILL - I SKILL - Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg s cieľom naštartovať inkluzívne vzdelávanie dospelých

I SKILL - Industrial relations and social dialogue to kick-in inclusive adult learning

Doba trvania: 1.9.2021 - 31.8.2023
Program: EaSI (Employment and Social Innovations)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Studená Ivana PhD.

INFO-POW - INFO-POW: Hodnotenie informačných kanálov a ich využitia pri vysielaní pracovníkov

INFO-POW: Assessment of the channels of information and their use in the posting of workers

Doba trvania: 1.9.2022 - 29.2.2024
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr., MA Mýtna Kureková Lucia PhD.

PACES - Tvorba migračných rozhodnutí a migračných politík v čase transformačných spoločenských zmien

Making migration and migration policy decisions amidst societal transformations

Doba trvania: 1.3.2023 - 1.7.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Mgr., MA Mýtna Kureková Lucia PhD.


Národné projekty

Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku

Causes and consequences of labour market inequalities in the context of the Corona pandemic in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr., MA Mýtna Kureková Lucia PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ