Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr., MA Lucia Mýtna Kureková PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie
Institutional framework of Slovakia’s economic development in the new phase of globalisation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nemcová Edita PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ