Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Alica Hindáková, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • CAPEK, Lukaš - UHLIARIKOVÁ, Iveta - KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - HINDÁKOVÁ, Alica - CAPEK, Peter**. Structural properties of the extracellular biopolymer (β-D-xylo-α-D-mannan) produced by the green microalga Gloeocystis vesiculosa Nägeli. In Carbohydrate Research, 2023, vol. 525, art. no. 108766. (2022: 3.1 - IF, Q2 - JCR, 0.464 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0008-6215. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.carres.2023.108766 Typ: ADCA
  • HINDÁKOVÁ, Alica** - DVOŘÁK, Petr. Kamptonema animale (Microcoleaceae), terrestrial cyanobacterium colonizing geoglossoid fungi (Central Slovakia). In Biologia, 2023, vol. 78, no. 8, p. 2059-2072. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-023-01367-w Typ: ADDA
  • HINDÁKOVÁ, Alica - DVOŘÁK, Petr. Morfologické zmeny u vláknitých cyanobaktérií vo vzťahoch s hubami : Zborník abstraktov. 14 jarný limnologický a algologický seminár SLS a SBS, 27.-28. apríl 2023, Richňava. In Limnologický spravodajca, 2023, roč. 17, č. Suppl. 1, s. 13. ISSN 2585-8475. Dostupné na internete: https://limnospol.sk/wp-content/uploads/2023/06/LS_2023_Suppl1_DEF.pdf (14. jarný limnologický a algologický seminár SLS a SBS) Typ: AFH
  • UHLIARIKOVÁ, Iveta - KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - HINDÁKOVÁ, Alica - CAPEK, Peter. Exopolysaccharide produced by the green microalgae Gloeocystis Vesiculosa Nägeli – a structural study. In 19th International Conference on Polysaccharides and Glycoscience 2023 : (ICPG) 2023. - Praha, Česká Republika, p. 19. Dostupné na internete: https://www.euchems.eu/events/19th-international-conference-on-polysaccharides-and-glycoscience/ (19th International Conference on Polysaccharides and Glycoscience) Typ: AFG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus