Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. Mgr. art. Karol Mišovic PhD.

Národné projekty

Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. art. Mišovic Karol PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ