Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Martin Posch, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • POSCH, Martin. A SOE Csehszlovákiában és Magyarországon a második világháború idején, különös tekintettel a Windproof-misszióra = The SOE in Czechoslovakia and Hungary in World War II, with Special Regard to the Windproof Mission. In Századok : A Magyar Történelmi Társulat folyóirata, 2024, roč. 158, č. 2, s. 315-340. ISSN 0039-8098. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Typ: ADEB
  • POSCH, Martin. Holodomor sa neudial náhodou. In Knižná revue, 2024, roč. 34, č. 2, s. 14-15. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Červený hladomor. Stalinova vojna proti Ukrajine / Anne Applebaum. - Bratislava : N Press, 2023. Typ: EDI
  • POSCH, Martin. Vyrovnávanie sa so zodpovednosťou. In Knižná revue, 2024, roč. 34, č. 3, s. 13. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Vojna a trest. Putin, Zelenskyj a cesta k ruskej ivnázii do Ukrajiny / Michail Zygar. - Žilina : Absynt, 2023. Typ: EDI
  • POSCH, Martin. VYHLÍDAL, Milan. VOJENŠTÍ ZPRAVODAJCI PROTI NACISTICKÉ OKUPACI - ODBOJOVÁ SKUPINA TŘI KONŠELÉ. Praha: Academia, 2022, 332 s. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2024, roč. 72, č. 1, s. 190-192. ISSN 0018-2575. Recenzia na: Vojenští zpravodajci proti nacistické okupaci - Odbojová skupina Tři konšelé / Milan Vyhlídal. - Praha : Academia, 2022. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2024.72.1.10 Typ: EDI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus