Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

M.A. Peter Maňo, Ph.D. et Ph.D.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • MAŇO, Peter. Radu Umbreș: Living with Distrust. Morality and Cooperation in a Romanian Village. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2023, vol. 71, no. 3, pp. 307-309. (2022: 0.3 - IF, 0.182 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1335-1303. Recenzia na: Living with Distrust. Morality and Cooperation in a Romanian Village / Radu Umbreș. - New York : Oxford University Press, 2022. - ISBN 978-0190869908. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2023.3.30 Typ: EDI
  • XYGALATAS, Dimitris - MAŇO, Peter - KUNDT, Radek - KUNDTOVÁ-KLOCOVÁ, Eva. Rituals as signals of mate quality. In Current research in ecological and social psychology, 2022, vol. 3, no. 100048. ISSN 2666-6227. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cresp.2022.100048 Typ: ADMB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus