Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

M.A. Peter Maňo Ph.D. et Ph.D.

Národné projekty

* Konspiritualita: prelínanie nadprirodzených a konšpiračných vysvetlení

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bahna Vladimír PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ