Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Ing. Katarína Korytárová, PhD.

vedecko-výskumná pracovníčka
Prognostický ústav
Šancová 56, 811 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: neuvedený
Výskumné zameranie:
energetická efektívnosť, úspory energie, analýzy