Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Dóra Belán

doktorandka
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Slovenská republika
Výskumné zameranie:
sociálna psychológia, medziskupinové vzťahy, postoje a predsudky, redukcia predsudkov voči minoritám
ORCID:
Číslo ORCID