Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Jana Papcunová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • PAPCUNOVÁ, Jana - MARTONČIK, Marcel - FEDÁKOVÁ, Denisa - KENTOŠ, Michal - BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - SRBA, Ivan - MORO, Robert - PIKULIAK, Matúš - ŠIMKO, Marián - ADAMKOVIČ, Matúš. Hate speech operationalization: a preliminary examination of hate speech indicators and their structure. In Complex & Intelligent Systems, 2022, vol., no., p. (2021: 6.700 - IF, Q1 - JCR). ISSN 2199-4536. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s40747-021-00561-0 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] HIETANEN, Mika - EDDEBO, Johan. Towards a Definition of Hate Speech-With a Focus on Online Contexts. In JOURNAL OF COMMUNICATION INQUIRY, 2022, vol., no., pp. ISSN 0196-8599. Available on: https://doi.org/10.1177/01968599221124309., Registrované v: WOS
  [1.1] KANSOK-DUSCHE, Julia - BALLASCHK, Cindy - KRAUSE, Norman - ZEISSIG, Anke - SEEMANN-HERZ, Lisanne - WACHS, Sebastian - BILZ, Ludwig. A Systematic Review on Hate Speech among Children and Adolescents: Definitions, Prevalence, and Overlap with Related Phenomena. In TRAUMA VIOLENCE & ABUSE, 2022, vol., no., pp. ISSN 1524-8380. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/15248380221108070., Registrované v: WOS
  [1.1] MAEVSKIY, Vladimir M. IMPLICIT SPEECH AGGRESSION IN THE TEXTS OF THE CONTEMPORARY BRITISH MASS MEDIA. In VESTNIK VOLGOGRADSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA-SERIYA 2-YAZYKOZNANIE, 2022, vol. 21, no. 4, pp. 111-122. ISSN 1998-9911. Available on: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2022.4.8., Registrované v: WOS
 • PAPCUNOVÁ, Jana. Aká je verejná mienka o prijatí utečencov z Ukrajiny? In Aktuality [SAV] [elektronický zdroj], 2022, 26.04. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10320 (APVV-20-0319 : Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správanie súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky) Typ: GHG
 • PAPCUNOVÁ, Jana. Slováci alebo Európania? Postoje Slovákov a Sloveniek po takmer 18 rokoch po vstupe do EÚ. In Aktuality [SAV], 5. 10. 2022. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10631 Typ: GHG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus