Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Ing. Kristína Kianičková, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • HARSANYI, Stefan** - KIANIČKOVÁ, Kristína - KATRLÍK, Jaroslav - DANISOVIC, Lubos - ZIARAN, Stanislav. Current look at the most promising proteomic and glycomic biomarkers of bladder cancer. In Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 2024, vol. 150, iss. 2, art. no. 96. (2023: 2.7 - IF, Q3 - JCR, 1.023 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0171-5216. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00432-024-05623-7 Typ: ADCA
  • KIANIČKOVÁ, Kristína - PAKANOVÁ, Zuzana - KVĚTOŇ, Filip - HOLAZOVÁ, Alena - KUNDALIA, Paras - BARÁTH, Peter - MILJUŠ, Goran - NEDIĆ, Olgica - KATRLÍK, Jaroslav**. O-glycoprofiling of Serum Apolipoprotein C-III in Colorectal Cancer. In Frontiers in Bioscience-Landmark, 2024, vol. 29, no. 1, art. no. 32. (2023: 3.3 - IF, Q2 - JCR, 0.685 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2768-6698. Dostupné na: https://doi.org/10.31083/j.fbl2901032 Typ: ADCA
  • RADOJIČIĆ, Ognjen - PAŽITNÁ, Lucia - DOBRIJEVIĆ, Zorana - KUNDALIA, Paras - KIANIČKOVÁ, Kristína - KATRLÍK, Jaroslav - MANDIĆ MARKOVIĆ, Vesna - MIKOVIĆ, Željko - NEDIĆ, Olgica - ROBAJAC, Dragana. Serum Glycome as a Diagnostic and Prognostic Factor in Gestational Diabetes Mellitus. In Biochemistry (MOSCOW), 2024, vol. 89, no. 1, p. 148-158. (2023: 2.3 - IF, Q3 - JCR, 0.661 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0006-2979. Dostupné na: https://doi.org/10.1134/S0006297924010097 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus