Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Ing. Kristína Kianičková

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KIANIČKOVÁ, Kristína - PAŽITNÁ, Lucia - PAKANOVÁ, Zuzana - KVĚTOŇ, Filip - BABÁL, P. - DUARTE, HO - REIS, CA - BARÁTH, Peter - KATRLÍK, Jaroslav. Glycan analysis of lung tissue: in relation with COVID-19 disease. In Glyco Bio Tec 2023. - Magdeburg, Nemecko : Max planck institute for dynamics of complex technical systems Magdeburg, 2023, p. 92. (Glyco Bio tec 2023) Typ: GII
  • KUNDALIA, Paras - KIANIČKOVÁ, Kristína - JÁNÉ, Eduard - PAŽITNÁ, Lucia - BYSTRICKÝ, Branislav - KATRLÍK, Jaroslav. Methodical approach to design and optimize microarrays for efficient and high- throughput glycoprofiling and application in cancer sera glycoprofiling. In Glyco Bio Tec 2023. - Magdeburg, Nemecko : Max planck institute for dynamics of complex technical systems Magdeburg, 2023, p. 75. (Glyco Bio tec 2023) Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus