Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD., LLM, MA

Národné projekty

Športovec - zamestnanec alebo podnikateľ

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. JUDr. PhDr. Gábriš Tomáš PhD., LLM, MA

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ