Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD., LLM, MA

Národné projekty

Športový trh medzi právnymi ideálmi a ekonomickou realitou

Sports market between legal ideals and economic reality

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. JUDr. PhDr. Gábriš Tomáš PhD., LLM, MA

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ