Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA

Prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA (nar. 1981) je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. 2004, JUDr. 2005, PhD. 2008, doc. 2013, prof. 2017), Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (PhD. 2010), Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. 2006, PhDr. 2009, PhD. 2012), Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (Bc. 2018, Mgr. 2020), Stredoeurópskej univerzity v Budapešti (MA 2007) a Tilburskej univerzity v Holandskom kráľovstve (LLM 2010). V roku 2014 pôsobil ako Fellow na Goethe Universität vo Frankfurte nad Mohanom. V zimnom semestri 2017/2018 pôsobil na University of Pittsburgh (USA) ako Fulbright Scholar. Absolvoval krátkodobé študijné a prednáškové pobyty v Kanade (Ottawa), USA (San Francisco), Spojenom kráľovstve (Leeds), Gruzínsku (Tbilisi), Fínsku (Helsinki), Belgicku (Brusel), Švajčiarsku (Ženeva), Slovinsku (Ľubľana), Chorvátsku (Rijeka) a na Taiwane (Kaohsiung). Pravidelne sa zúčastňuje konferencií najmä v regióne strednej Európy. Vedecky a pedagogicky sa zameriava na dejiny práva a právneho myslenia, metodológiu práva, teóriu práva, právnu filozofiu, právo moderných technológií a na športové právo. Je autorom desiatich vedeckých a odborných monografií, spoluautorom desiatich učebníc a učebných textov a celkovo autorom vyše 400 publikácií s viac ako 700 ohlasmi.