Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Peter Haluz

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • HALUZ, Peter - KIS, Peter - CVEČKO, Matej - MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír**. Acuminosylation of Tyrosol by a Commercial Diglycosidase. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, art. no. 5943. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms24065943 Typ: ADCA
  • HALUZ, Peter - KARNIŠOVÁ POTOCKÁ, Elena - KIS, Peter - CVEČKO, Matej - MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír. Nové enzýmové prípravy diglykozidov tyrozolu. In Drobnicov memoriál 12. ročník. Hotel Lomy, Horná Ves, 5. – 7. september 2023 : Zborník príspevkov a program. 1. vydanie. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2023, s. 54. ISBN 978-80-974246-3-3. (Drobnicov memoriál. Drobnicov memoriál) Typ: AFH
  • HALUZ, Peter - KARNIŠOVÁ POTOCKÁ, Elena - CVEČKO, Matej - KIS, Peter - MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír. Diglycosidases as a new synthetic tool in biocatalysis. In Eurocarb 21, p. 438. (The 21st European Carbohydrate Symposium) Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus