Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Viktoriia Kyshkarova - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • KYSHKAROVA, Viktoriia - MELNYK, Inna. PREPARATION, CHARACTERIZATION AND APPLICATION OF SiO2/PLGA HYBRID COMPOSITES. In METALURGIA JUNIOR 2020 : zborník príspevkov, 25.5.2020 Košice. Eds.: Heželová, M., Pikna, Ľ.,. - Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach, 2020, p. 81-85. ISBN 978-80-553-3560-5.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications). Typ: AFD
  • KYSHKAROVA, Viktoriia** - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - MELNYK, Inna. ONE-STEP PREPARATION OF SiO2/PLGA HYBRID MATERIALAND STUDYITS STRUCTURE. In XII Ukrainian scientific conference for students and young scientists with international participation “CURRENT CHEMICAL PROBLEMS” : Book of abstract, March 25–27, 2020 Vinnytsia, Ukrajine. - Vinnytsia, Ukrajine : LLC "WORKS"., 2020, p. 212. ISBN 2708-0536.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications. NanoMed 2018 / SMS 2018 / EGF 2018 : Joint international conference). Typ: AFG
  • KYSHKAROVA, Viktoriia** - MELNYK, Inna. SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SILICA/PLGA COMPOSITE MATERIALS. In XXIth Scientific Youth Conference “Problems and achievements of modern chemistry” : Conference Dedicated to the 90th anniversary of academician A.V. Bogatsky and 110th anniversary of academician N.S. Poluektov May 7th– May 8th 2020, Odessa, Ukraine. - Odessa, Ukraine : "April", 2020, p. 33. ISBN 978-617-7829-45-3.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications). Typ: AFG
  • KYSHKAROVA, Viktoriia** - MELNYK, Inna - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. FEATURES OF SYNTHESIS AND STRUCTURE OF SILICA/POLYMER COMPOSITES. In Book of abstracts MODERN CHEMISTRY PROBLEMS : 21th International Conference for Students, PhD Students and Young Scientists, Kyiv, Ukraine 20-22 May, 2020. - Kyiv, Ukraine, 2020, p. 92.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications). Typ: GII

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus