Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Katarína Gáborová

Národné projekty

* Ekologický spôsob prípravy vybraných minerálnych fáz na báze oxidov a selenidov vysoko-energetickým mletím

A green approach to the direct synthesis of selected oxide and selenide mineral phases by high-energy milling

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Achimovičová Marcela PhD.

Štúdium možností mechanochemickej syntézy selenidu striebra - polovodiča pre uskladňovanie energie

-

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2021
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáborová Katarína

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ