Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

MVDr. Lucia Štempelová

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • STROMPFOVÁ, Viola** - ŠTEMPELOVÁ, Lucia - WOLASCHKA, Tomáš. Antibacterial activity of plant-derived compounds and cream formulations against canine skin bacteria. In Veterinary Research Communications, 2024, vol. 48, no. 3, p. 1459-1470. (2023: 1.8 - IF, Q2 - JCR, 0.483 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0165-7380. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11259-024-10324-0 (Vega č. 2/0004/24 : Charakterizácia mikrobiómu integumentárneho systému u koní a jeho cielená modulácia) Typ: ADCA
  • STROMPFOVÁ, Viola** - ŠTEMPELOVÁ, Lucia - BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava - KARAHUTOVÁ, Lívia - NAGYOVÁ, Mária - SIEGFRIED, Leonard. Virulence determinants and antibiotic resistance in staphylococci isolated from the skin of captive bred reptiles. In Veterinary Research Communications, 2024, vol. 48, no., p. 1471-1480. (2023: 1.8 - IF, Q2 - JCR, 0.483 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0165-7380. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11259-024-10328-w (Vega č. 2/0004/24 : Charakterizácia mikrobiómu integumentárneho systému u koní a jeho cielená modulácia) Typ: ADCA
  • STROMPFOVÁ, Viola - ŠTEMPELOVÁ, Lucia. Huby v diéte psov? In Pes a mačka, 2024, roč. XXIV, č. 6, s. 24-27. ISSN 1335-7778. (Vega č. 2/0004/24 : Charakterizácia mikrobiómu integumentárneho systému u koní a jeho cielená modulácia. APVV-23-0005 : Modulátory mikrobiómu pre zachovanie kožného zdravia zvierat) Typ: BDF
  • ŠTEMPELOVÁ, Lucia - STROMPFOVÁ, Viola. Bacterial species composition on the skin of healthy reptiles. In Animal Physiology 2024, 19th International Scientific Conference, June 11th - 13th 2024, Liptovský Ján, Slovakia : Book of Abstracts. 1. vydanie. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2024, p. 72. ISBN 978-80-552-2744-3. (Vega č. 2/0004/24 : Charakterizácia mikrobiómu integumentárneho systému u koní a jeho cielená modulácia. Animal Physiology 2024 : International Scientific Conference) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus