Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

PharmDr. Valentína Focková, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • LAUKOVÁ, Andrea** - CHRASTINOVÁ, Ľubica - FOCKOVÁ, Valentína - PLACHÁ, Iveta - BINO, Eva - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - FORMELOVÁ, Zuzana - ŽITŇAN, Rudolf - BELZECKI, Grzegorz - MILTKO, Renata - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Assessment of Postbiotic, Mundticin-like Substance EM 41/3 Application in Broiler Rabbits. In Applied Sciences-Basel, 2024, vol. 14, no. 12, art. no. 5059. (2023: 2.5 - IF, Q1 - JCR, 0.508 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-3417. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/app14125059 (VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat. VEGA 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zviera. APP0253 : Mundticínové substancie a ich antimikrobiálny potenciál) Typ: ADCA
  • LAUKOVÁ, Andrea** - STYKOVÁ, Eva - FOCKOVÁ, Valentína - TROSCIANCZYK, Aleksandra - MAĎAR, Marián. Postbiotic Activity of Enterococcus asini EAs 1/11D27 Strain Originating from the Norik of Muráň Breed. In International Journal of Equine Science, 2024, vol. 3, no. 1, pp. 51-57. ISSN 2805-3109. Dostupné na internete: https://rasayely-journals.com/index.php/ijes Typ: ADEB
  • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika** - CHRASTINOVÁ, Ľubica - ŠČERBOVÁ, Jana - FOCKOVÁ, Valentína - PLACHÁ, Iveta - TOKARČÍKOVÁ, Katarína - ŽITŇAN, Rudolf - LAUKOVÁ, Andrea. The effect of enterocin A/P dipeptide on growth performance, glutathione-peroxidase activity, IgA secretion and jejunal morphology in rabbits after experimental methicillin-resistant Staphylococcus epidermidis P3Tr2a Infection. In Veterinary Research Communications, 2024, vol. 48, no. 1, p. 507-517. (2023: 1.8 - IF, Q2 - JCR, 0.483 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0165-7380. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11259-023-10277-w (VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat) Typ: ADCA
  • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - CHRASTINOVÁ, Ľubica - ŠČERBOVÁ, Jana - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - BINO, Eva - FOCKOVÁ, Valentína - FORMELOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea. Postbiotický potenciál prospešných kmeňov Enterococcus faecium CCM8558, CCM7419 a CCM7420, nový prístup pre zachovanie kvality králičieho mäsa. In Sborník přednášek 18. Sympozia Společnosti pro probiotika a prebiotika. 1. vydanie. - Praha : ČZU, 2024, s. 23. ISBN 978-80-213-3373-4. Dostupné na internete: https://probiotika.prebiotika.cz/wp-content/uploads/2019/06/Sbornik.18_sympozium_web.pdf (VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat. Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika) Typ: AFG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus