Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc.

vedúci organizačnej zložky
Dúbravská cesta 9, P.O.BOX 63, 840 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 0905790005
Fax: 055/7287842