Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. PhDr. František Gahér, CSc.

Predseda Vedeckej rady
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika
Výskumné zameranie:
Oddelenie výskumu normativity a ľudských práv
ORCID:
Číslo ORCID