Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Dr.rer.nat., Ing. Helena Kanďárová, ERT

Samostatný vedecký pracovník (IIa)
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/32295724
Výskumné zameranie:
Toxikológia in vitro, regulatórna toxikológia, topická toxicita
ORCID:
Číslo ORCID