Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

MSc. Juvissan Medalith Aguedo Ariza PhD.

Medzinárodné projekty

* ATBG - Vývoj vysokocitlivých analytických nástrojov s vysokým rozlíšením pre analýzu glykánov mozgu

Development of High Sensitivity and High Resolution Analytical Tools for the Brain Glycans

Doba trvania: 1.10.2023 - 30.9.2026
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tkáč Ján DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ