Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Olha Hrytsyna, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • HRYTSYNA, Olha** - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - HRYTSYNA, Maryan. Love waves propagation in layered waveguide structures including flexomagneticity/flexoelectricity and micro-inertia effects : published online. In Mechanics of Advanced Materials and Structures, 2023, vol. 30, no. 23, p. 4933-4951. (2022: 2.8 - IF, Q2 - JCR, 0.669 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1537-6494. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/15376494.2022.2109782 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ:
    Citácie:
    [1.1] GUPTA, G. - SINGH, B. Static and dynamic flexoelectric effects on wave propagation in microstructured elastic solids. In INDIAN JOURNAL OF PHYSICS. ISSN 0973-1458, MAY 2023, vol. 97, no. 5, p. 1487-1500. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12648-022-02519-5., Registrované v: WOS
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus