Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Ľubomír Kremnický PhD.

Medzinárodné projekty

MedPlants4Vet - Liečivé rastliny pre starostlivosť o zdravie zvierat: Premena tradície do modernej veterinárnej medicíny

Medicinal plants for animal health care: Translating tradition into modern veterinary medicine.

Doba trvania: 12.10.2023 - 11.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kremnický Ľubomír PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ