Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Ing. Gabriela Veselková

Vedúca organizačnej zložky
Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV v Bratislave
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Slovenská republika