Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Martina Gáliková PhD.

Národné projekty

HormMet - Hormonálna regulácia metabolizmu drozdofily pomocou steroidov produkovaných v gonádach a s nimi interagujúcich peptidov

Hormonal regulation of Drosophila metabolism via gonad-derived steroids and interacting peptides

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: MoRePro
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáliková Martina PhD.

Neuroendokrinná regulácia energetického metabolizmu v modeli Drosophila melanogaster

Neuroendocrine regulation of energy metabolism in the Drosophila melanogaster model

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáliková Martina PhD.

Nové regulátory metabolizmu drozofily

Novel pathways governing energy metabolism in Drosophila

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáliková Martina PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ