Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Veronika Mistríková, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • DEBNATH, Anirban Jyoti - IVANIŠOVÁ, Eva - MISTRÍKOVÁ, Veronika - RAŽNÁ, Katarína. Salinity stress-mediated phenotypic, biochemical and microscopic assessment of two flaxseed cultivars having contrasting lignan content. In The 3rd International Electronic Conference on Plant Sciences (IECPS-2024) : 15–17 January 2024. - 2024, p. 81. Dostupné na internete: <//sciforum.net/paper/view/16736> Typ: GII
  • LISINOVIČOVÁ, Monika - SZABÓOVÁ, Monika - MISTRÍKOVÁ, Veronika - HRICOVÁ, Andrea. Amaranth response to salt stress. In 2nd Student Conference of Plant Biology : abstract book, 22-23. February 2024. - Vienna, 2024, p. 40. (VEGA 2/0013/22 : PLASTICITA LÁSKAVCA V ODPOVEDI NA ŤAŽKÉ KOVY: VIACSTUPŇOVÁ ANALÝZA OD EKOFYZIOLOGICKÝCH PO MOLEKULÁRNE ASPEKTY. CA 20133 : CROSS-BORDER TRANSFER AND DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE RESOURCE RECOVERY STRATEGIES TOWARDS ZERO WASTE (FULLRECO4US)) Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus