Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Roman Krakovský PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* FACECONTROL - FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle
FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Forgáč Radoslav PhD.
Doba trvania: 1.3.2019 - 31.10.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ