Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Roman Holič PhD.

Národné projekty

HiVaLip - Nekonvenčné kvasinky ako producenty lipidov s vysokou pridanou hodnotou

Nonconventional yeasts as producers of high value-added lipids

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Holič Roman PhD.

* DRPGE - Úloha proteínov DNA opravy v génovej represii

The role of DNA repair proteins in gene repression

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ