Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Martina Wilsch PhD.

Medzinárodné projekty

* Identifikácia potrieb v oblasti živého dedičstva v komunitách vysídlencov z Ukrajiny

Community-based needs identification living heritage among displaced communities from Ukraine: Hungary, Moldova, Poland, Romania and Slovakia

Doba trvania: 21.4.2022 - 31.12.2023
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Voľanská Ľubica PhD.


Národné projekty

* Medzigeneračné vzťahy v rodine a v komunite: etnologická perspektíva

Intergenerational relationships in families and communities: an ethnological perspective

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Voľanská Ľubica PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ