Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Martina Wilsch PhD.

Medzinárodné projekty

EWSI - Európska webová stránka o integrácii

European Website on Integration

Doba trvania: 1.1.2023 - 13.5.2025
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Wilsch Martina PhD.

* UKR - Spoločenská sonda ukrajinských migrantov a migrantiek na Slovensku

Social survey of Ukrainian migrants in Slovakia

Doba trvania: 1.9.2023 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Fedáková Denisa PhD.

To get together – Zvyšovanie kapacít komunít vysídlených z Ukrajiny žijúcich na Slovensku prostredníctvom živého dedičstva

To get together – Enhancement of the capacities of displaced communities from Ukraine living in Slovakia through living heritage

Doba trvania: 1.6.2023 - 30.5.2025
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Wilsch Martina PhD.

TraFaDy - Transnacionálna dynamika rodiny v Európe

Transnational Family Dynamics in Europe

Doba trvania: 3.10.2022 - 2.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Wilsch Martina PhD.

* UKR - Spoločenská sonda ukrajinských migrantov a migrantiek na Slovensku

Social survey of Ukrainian migrants in Slovakia

Doba trvania: 1.9.2023 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.


Národné projekty

* Medzigeneračné vzťahy v rodine a v komunite: etnologická perspektíva

Intergenerational relationships in families and communities: an ethnological perspective

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gyárfáš Lutherová Soňa PhD.

* SCDI - Slovenské centrum digitálnych inovácií

Slovak Centre of Digital Innovations

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.

Celkový počet projektov: 7

Poznámka: * spoluriešiteľ