Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Ľubica Máleková

odborný pracovník PO
Ústav pre výskum srdca, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: neuvedený