Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Juraj Bánovský, PhD.

Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: neuvedený
Výskumné zameranie:
filozofia kognitívnych vied, teória mysle, sociálna kognícia, filozofia mysle
ORCID:
Číslo ORCID