Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

vedúca vedecká pracovníčka
Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 32295 kl. 215