Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Ing. Monika Majerčíková, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KRONEK, Juraj** - MINARČÍKOVÁ, Alžbeta - KRONEKOVÁ, Zuzana - MAJERČÍKOVÁ, Monika - STRASSER, Paul - TEASDALE, Ian. Poly(2-isopropenyl-2oxazoline) as a versatile functional polymer for biomedical applications. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2024, vol. 16, art.no. 1708. (2023: 0.8 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Typ: ADCA
  • KRONEKOVÁ, Zuzana** - MAJERČÍKOVÁ, Monika - PAULOVIČOVÁ, Ema - MINARČÍKOVÁ, Alžbeta - DANKO, Monika - MARKUS, Jan - LETASIOVA, Silvia - KRONEK, Juraj**. Cytotoxicity and bioimmunological activity of poly(2-isopropenyl-2-oxazoline) conjugates with Ibuprofen using 3D reconstructed tissue models. In Biomacromolecules, 2024, vol. 25, no. 6, p. 3288-3301. (2023: 1.232 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1525-7797. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acs.biomac.3c01434 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus