Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Martin Kenyeres PhD.

Národné projekty

* Inteligentné senzorové systémy a spracovanie dát

Intelligent sensor systems and data processing

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Malík Peter PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ