Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

prof.., PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.

vedecká pracovníčka
Ústav pre výskum srdca, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: neuvedený