Informačná stránka zamestnanca SAV

Doc. Ing. Marek Sokáč, PhD. - publikačná činnosť

Publikačná činnosť za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

  • Water Dynamics Changes in the Soil–Plant–Atmosphere System : Book of peer-reviewed papers [elektronický zdroj]. Pavla Pekárová [et al.]. Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, 2020. 1 CD-ROM (214 p.). Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. ISBN 978-80-89139-47-7. Typ: FAI
  • SOKÁČ, Marek - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Impact of roughness changes on contaminant transport in sewers. In Acta Hydrologica Slovaca, 2020, roč. 21, č. 2, s. 145-151. ISSN 1335-6291.(Vega 2/0085/20. H2020- SYSTEM -787128 : Synergy of integrated sensors and technologies for urban secured environment). Typ: ADFB
  • SOKÁČ, Marek - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Prípadová štúdia vodnej bilancie urbanizovaného územia mesta Pezinok [Case study of the water balance in the urbanized area of the town Pezinok]. In Water Dynamics Changes in the Soil–Plant–Atmosphere System : Book of peer-reviewed papers [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, 2020, p. 94-100. ISBN 978-80-89139-47-7. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader(Vega 2/0085/20. H2020- SYSTEM -787128 : Synergy of integrated sensors and technologies for urban secured environment). Typ: AEDA
  • SOKÁČ, Marek - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Case study of the water balance in the urbanized area of the town Pezinok [Prípadová štúdia vodnej bilancie urbanizovaného územia mesta Pezinok]. In Transport of water, chemicals and energy in the soil – plant – atmosphere system in conditions of the climate variability : book of Abstracts and Posters from the 27th Poster day. - Bratislava : Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences, 2020, p. 71-71. ISBN 978-80-89139-48-4. Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus