Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Martin Navrátil PhD.

Národné projekty

DISPRO - Digitálna zbierka slovenskej prózy

Digital Collection of Slovak Prose

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Navrátil Martin PhD.

* Modernizmus a modernizmy. Variácie, tranzície, prieniky

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Habaj Michal PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ