Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Halyna Yankovych

Národné projekty

* Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti

Preparation of Materials for the Remediation of Old Mining Sites.

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ