Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Samuel Golas

doktorand
Ústav normálnej a patologickej fyziológie, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/32296024