Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Xenia Daniela Poslon, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • POSLON, Xenia-Daniela - LÁŠTICOVÁ, Barbara - ŠEVČÍKOVÁ, Henrieta - FINDOR, Andrej. Identitné mechanizmy znevýhodnenia: Individuálna mobilita alebo kolektívna akcia? = Identity mechanisms of disadvantage: Individual mobility or collective action? In SEDLÁR, Martin - GREŽO, Matúš. Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Kniha abstraktov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Institute of Experimental Psychology of the Centre of Social and Psychological Sciences SAS, 2022, s. 46. ISBN 978-80-89524-69-3. (963122 - ENGAGE - REC-RDIS-DISC-AG-2020 : Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny) Typ: AFH
  • POSLON, Xenia-Daniela. Social Normative Approach to Intergroup Attitudes in Adolescents : Dissertation thesis. Supervisor: Mgr. Barbara Lášticová, PhD. Bratislava : Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 2022. 127 s. Typ: DAI
  • POSLON, Xenia-Daniela - LÁŠTICOVÁ, Barbara - FINDOR, Andrej - ŠEVČÍKOVÁ, Henrieta - URBIOLA, Anna - KENDE, Anna. Factors underlying Roma engagement in action for equal rights : Survey report WP3. ENGAGE Project, September 2022. 9 s. Dostupné na internete: https://polrom.eu/wp-content/uploads/2022/11/wp3-survey-report-factors-underlying-roma-engagement-in-action-for-equal-rights.pdf (963122 - ENGAGE - REC-RDIS-DISC-AG-2020 : Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny) Typ: GHG
  • ŠEVČÍKOVÁ, Henrieta - LÁŠTICOVÁ, Barbara - POSLON, Xenia-Daniela. Viacnásobná stigmatizácia a prosociálne správanie v kontexte školského prostredia = Multiple stigmatization and prosocial behaviour in the school context. In SEDLÁR, Martin - GREŽO, Matúš. Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Kniha abstraktov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Institute of Experimental Psychology of the Centre of Social and Psychological Sciences SAS, 2022, s. 131. ISBN 978-80-89524-69-3. (VEGA č. 2/0102/22 : Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup. DoktoGrant APP0277 : Stigmatizácia rovesníkov: medziskupinové postoje a prosociálne správanie v školskom kontexte) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus