Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Polačková, M.A., PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš - POLAČKOVÁ, Zuzana. Kľúčové sociálne a ekonomické efekty registrovaných sociálnych podnikov. In Spájanie odlišného: Trendy v rozvoji sociálneho podnikania na Slovensku. - Bratislava : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2023, s. 93-138. ISBN 978-80-89837-93-9. Typ: ABD
  • POLAČKOVÁ, Zuzana. Legitimacy of Activation Work in Active Labour Market Policy in Slovakia. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR), 2023, vol. 15, no. 2, pp. 17-37. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2023.15.006 (VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Typ: ADFB
  • POLAČKOVÁ, Zuzana**. The impact of the payout form in the material need benefit on the improvement of the benefit recipients situation: results of field research among the recipients from the marginalized Roma communities. In Research in Social and Psychological Sciences Conference 2024, 9th April 2024, Smolenice, Slovakia : Book of Abstracts. - Bratislava : Centre of Social and Psychological Sciences of the Slovak Academy of Sciences, 2024, p. 29. ISBN 978-80-89524-93-8. Dostupné na internete: https://www.prog.sav.sk/portfolio/resps-2024-kniha-abstraktov/ (Research in Social Psychological Sciences Conference 2024) Typ: AFH
  • Spájanie odlišného : trendy v rozvoji sociálneho podnikania na Slovensku. Editorka: Zuzana Polačková, recenzenti: Eva Pongrácz, Alexander Mušinka. Bratislava : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2023. 199 s. ISBN 978-80-89837-93-9 Typ: FAI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus